fbpx

Learn IT un VISC profesionālās pilnveides kursi datorikas skolotājiem

Aicinām vispārizglītojošo skolu datorikas un programmēšanas skolotājus 2023. gada vasarā pievienoties bezmaksas pedagogu profesionālās pilnveides kursiem, apgūt dažādas programmēšanas valodas, kā arī metodiku šī satura pasniegšanai atbilstošajam vecumposmam.

Digitālās pratības pilnveide datorikas skolotājiem, uzsākot programmēšanas mācību satura īstenošanu datorikā 4. – 6. klasē:

 • kurss dalībniekiem ar priekšzināšanām vizuālajā programmēšanā,
 • atšķirīgas algoritmu sastādīšanas stratēģijas,
 • zināšanu pielietošana jaunās situācijās,
 • algoritmi efektīvākas programmas izstrādei.

Digitālās pratības pilnveide datorikas skolotājiem, uzsākot programmēšanas mācību satura īstenošanu datorikā 7. – 9. klasē:

 • statiskas mājaslapas izveide HTML un CSS programmēšanas valodās,
 • JavaScript tekstuālās programmēšanas valoda,
 • individuālā darba izstrāde,
 • datortīkli, darbs ar kopstrādes rīkiem un citas digitālās prasmes.

Digitālās pratības pilnveide datorikas un programmēšanas skolotājiem, uzsākot Python programmēšanas valodas mācīšanu:

 • Python valodas sintakse un koda pieraksts,
 • vienkāršas programmas ar funkcijām, mainīgajiem, nosacījumiem un cikliem,
 • izņēmuma apstrādes mehānismi,
 • bibliotēku un vienkāršu lietotāju saskarsmju veidošana,
 • programmēšanas projekta izstrādes metodika,
 • programmrisinājuma versiju pārvaldības rīks un tā izmantošana mācību procesā.

Ilgums: 36-60 akadēmiskās stundas
Norise: tiešsaistē
Maksa: bez maksas
Vairāk informācijas: šeit
Pieteikuma anketa: šeit

Learn IT un VISC profesionālās pilnveides kursi datorikas skolotājiem

Aicinām vispārizglītojošo skolu datorikas skolotājus 2022. gada vasarā pievienoties bezmaksas pedagogu profesionālās pilnveides kursiem, apgūt dažādas programmēšanas valodas, kā arī metodiku šī satura pasniegšanai atbilstošajam vecumposmam.

Digitālās pratības pilnveide datorikas skolotājiem, uzsākot programmēšanas mācību satura īstenošanu datorikā 4. – 6. klasē

 • kurss dalībniekiem ar priekšzināšanām vizuālajā programmēšanā,
 • atšķirīgas algoritmu sastādīšanas stratēģijas,
 • zināšanu pielietošana jaunās situācijās,
 • algoritmi efektīvākas programmas izstrādei.

Digitālās pratības pilnveide datorikas skolotājiem, uzsākot programmēšanas mācību satura īstenošanu datorikā 7. – 9. klasē

 • statiskas mājaslapas izveide HTML un CSS programmēšanas valodās,
 • JavaScript tekstuālās programmēšanas valoda,
 • individuālā darba izstrāde,
 • datortīkli, darbs ar kopstrādes rīkiem un citas digitālās prasmes

Ilgums: 36 akadēmiskās stundas
Norise: tiešsaistē
Vairāk informācijas: šeit
Pieteikuma anketa: šeit

Learn IT digitālie mācību līdzekļi datorikas skolotājem

Latvijā vairāk kā 1000 skolēni datoriku apgūst izmantojot Learn IT izstrādātos digitālos mācību materiālus.

 Materiāli pieejami šādās tēmās:

 • Vizuālā programmēšana datorikā
 • Mājaslapu izveide datorikā
 • JavaScript datorikā
 • 3D modelēšana

Katrā tēmā skolotāji ir izstrādāti 5-7 nodarbības 80 min garumā ar video pamācībām, uzdevumiem, dažādiem mācību projektiem, koda piemēriem un izaicinājumiem skolēniem. Nodarbības ir izstrādājuši pieredzējuši un zinoši skolotāji, kas programmēšanu bērniem māca no 2.-9. klasei. Materiāli būs lielisks palīgs darbam attālināti vai klātienē! Raksti mums, lai saņemtu savu demo versiju un uz nedēļu izmēģinātu materiālus.

Profesionālās pilnveides kursi Datorikā, Dizainā un Tehnoloģijās!

Aicinām vispārizglītojošo skolu pedagogus pieteikties profesionālās pilnveides kursiem Datorikas priekšmeta mācīšanai. Apmācības pieejamas šādās programmās:

 • Vizuālā programmēšana ar Scratch
 • Mājaslapu izveide ar HTML un CSS
 • Tekstuālā programmēšana ar JavaScript
 • 3D modelēšana ar Tincercad

Kursu laikā skolotāji iegūs praktiskas zināšanas un metodiku šo tēmu pasniegšanā, darbam klātienē un attālināti.
Mērķauditorija: vispārizglītojošo skolu 4.-12.klašu datorikas, dizaina un tehnoloģiju skolotāji
Programmas ilgums: 12 akadēmiskās stundas
Dalībnieku skaits: grupā 10-16 skolotāji
Vairāk informācijas skatīt: šeit
Detalizētas programmas: šeit
Kursu norise: pēc pieprasījuma

Karjeras izglītības darbnīcas

Īstenojam izbraukuma darbnīcas Latvijas skolās ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Darbnīcas piemērotas skolēniem vecumā no 2.-12.klasei, lai iepazītu karjeras iespējas programmēšanas, elektronikas, kā arī 3D modelēšanas un drukas jomā. Nodarbības laikā skolēni gūst teorētisku priekšstatu par darba uzdevumiem, nepieciešamajām prasmēm izvēlētajā profesijā un nozari kopumā, kā arī veic praktiskus uzdevumus konkrētajā jomā.

Darbnīcas ilgums: sākot no 45 min
Dalībnieku skaits grupā: līdz 16
Tehniskais nodrošinājums no skolas puses: aprīkota datorklase
Mēs nodrošinām: micro:bit vai Arduino mikrokontrolierus vai 3D printeri atkarībā no izvēlētās darbnīcu tēmas
Vairāk informācijas par katru no darbnīcām: šeit

Interešu izglītības programmas

“Tehnoloģiju gada” un ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros īstenojam interešu izglītības programmas un tematiskas nometnes Latvijas skolās un pašvaldībās. Esam izstrādājuši dažādas tehnoloģiju izglītības programmas skolēniem vecumā no 1.-9.klasei, kurās izglītojamie ar praktisku uzdevumu palīdzību uzlabojo kompetences un mācību sasniegumus tehnoloģiju, datorikas un programmēšanas jomā. Interešu izglītības programmas intensitāte un nodarbību ilgums tiek pielāgots pēc izglītības iestādes vai pašvaldības vēlmēm.